TARİHÇE

23/01/2018 yılında kurulan derneğimiz ; mesleki ve dayanışma dernekleri arasında yer almaktadır. Vale sektöründe çalışan personel ve vale şirketlerini bünyesinde üye olarak barındıran meslek derneğidir.

KURULUŞ AMACIMIZ

Vale sektöründe çalışan personel ve vale şirketlerinin haklarını savunan , vale mesleğinin resmi meslek grupları içerisinde anılması ve resmi meslek dalları arasında yerini almasını sağlayıp toplum nezdindeki vale-değnekçi ayrımının yapılmasını sağlamaktır. Vale mesleğinin ise hizmet sektörü içerisindeki meslek dallarından biri olduğunu , hizmet sektörünün gayesinin müşteri memnuniyeti olduğunun altı çizilerek hem toplumu hem de bu sektörde faaliyet gösteren firmaları ve çalışanları bilgilendirip vale mesleğinin toplum nezdinde hakettiği saygınlığı kazanmasını sağlamaktır. Vale çalışanlarına zaman zaman seminerler düzenleyerek ; mesleklerini daha iyi nasıl icra ederek müşteri memnuniyetini artıracakları , çalışmış oldukları işletmelere daha fazla katma değer sağlamaları hususunda bilinçlendirmek ve yönlendirmektir. Bunlarla birlikte vale hizmetinden faydalanan müşteri ve misafirlerin menfaatlerini gözeterek , zaman zaman yaşamış oldukları mağduriyetlerinin giderilmesinin hukuki alt yapısını oluşturarak garanti altına aldırıp bu mağduriyetlerin yaşanmaması hususunda sektör çalışanlarını eğitimlerle ve seminerlerle bilgilendirip, tüketicilerin mağduriyetlerinin önüne geçilmesini sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırmaktır.

BİZ KİMİZ

Biz uzun yıllardan bu yana vale sektöründe; vale mesleğini kurumsallaştırarak faaliyet gösteren şirket yöneticileri ve bu mesleğin hizmet sektörü içerisinde yer aldığını, gayesinin ise müşteri memnuniyeti olduğunun bilincinde olan çalışanlarız.

FAALİYETLERİMİZ

  • Zaman zaman seminerler ve konferanslar düzenleyerek sektör çalışanlarımızı sektördeki sorunlarla alakalı bilgilendirip bu sorunların önüne geçilmesini sağlamak,
  • Eğitimler düzenleyerek vale mesleğinin daha iyi yapılmasını sağlamak,
  • Basın açıklamaları yaparak dönem dönem kamuoyunda valelerle alakalı çıkan olumsuz haberlerin önüne geçip toplumdaki negatif bakışı pozitife çevirmek.
  • Vale hizmeti veren işletmeleri denetleyip , hizmetin daha iyi yapılması konusunda katma değer sağlamak.