Rakamlarla TOVDER

0
0
0
0

TOVDER HAKKINDA

Biz uzun yıllardan bu yana vale sektöründe ; vale mesleğini kurumsallaştırarak faaliyet gösteren şirket yöneticileri ve bu mesleğin hizmet sektörü içerisinde yer aldığını , gayesinin ise müşteri memnuniyeti olduğunun bilincinde olan çalışanlarız.

Vale sektöründe çalışan personel ve vale şirketlerinin haklarını savunan , vale mesleğinin resmi meslek grupları içerisinde anılması ve resmi meslek dalları arasında yerini almasını sağlayıp toplum nezdindeki vale-değnekçi ayrımının yapılmasını sağlamaktır.

Detaylı Bilgi
tovder